Wierzch Sokol

Wyrazisty pagórek znielcowy (593 m) leżący na zachód od Petrowic z resztkami grodu średniowiecznego, który pierwotnie nazywany był Falkenburk. Kiedy jednak w 16. stuleciu na skraju Jablonnego zbudowano zamek Nowy Falkenbur, zaczęto pierwotny gród nazywać Stary Falkenburk. O jego powstaniu nie dochowały się żadne wiadomości. W roku 1437 gród ten spłonął, a przebudowany później odebrał Mikulasz Sokol z Lamberka. Gród był w roku 1467 zdobyty i zburzony przez Żitawskich. Potem jeszcze, zanim całkowicie upadł, przez pewien okres czasu służył jako kryjówka rabowników. W roku 1513 był już całkowicie zpustoszały.